Ett bredare intresse för konstgrafiken började växa i Vasa redan i slutet av 60-talet då Jorma Haavisto ledde konstgrafikkurser i Vaasan työväenopisto. Studerande som var intresserade av konstarten fortsatte efter detta att utöva konstgrafik på egen hand och skaffade verktyg samt arbetsutrymmen för verksamheten. År 1981 grundades Vasa Konstgrafiker rf och verksamheten blev officiell.

Vasa Konstgrafiker rf:s första långvariga ordförande var Tapani Tammenpää. Under Tammenpääs ledning byggdes föreningens verksamhet upp och en grund för den nuvarande konstgrafikkulturen i Vasa skapades. Tuija Arina-Sundelin tog över ansvaret som ordförande efter Tammenpää år 1995. Arina-Sundelin var ordförande för föreningen fram till 2008 varefter Janika Herlevi fortsatte arbetet fram till 2017. Maija Minni fungerade på förtroendeposten 2017-2021 och nuvarande ordförande är Ann-Sofi Kattilakoski.


Föreningens verksamhet har utvecklats mycket under årens gång med kurser, utställningar och annat samarbete. Under Tammenpääs tid genomfördes den internationella konstgrafikbiennalen och konstgrafiktriennalen för unga konstnärer i Vasa. Det ordnades också kurser ledda av kända konstgrafiker som bland annat Esa Riippa, Pentti Kaskipuro, Elina Luukanen och Juho Karjalainen. Under de senaste åren har föreningen ordnat kurser i nya konstgrafiska metoder och samarbetat med både finländska föreningar inom konstgrafik och internationella konstnärsgrupper.