Ahlbäck Cata
Arina-Sundelin Tuija
Björkholm Sini
Haimi Natalia
Hallivuo Tuomas
Herlevi Janika
Järvinen Jani
Kattilakoski Ann-Sofi
Kesseli Maire
Konttinen Timo
Koskinen Sara
Laitalainen Raili
Lipkin-Forsen Karin
Lång-Kivilinna Gunilla
Minni Maija
Nygård Paula
Prosi-Kivistö Maria
Riippa Esa, mestarijäsen
Röj-Urrutia Maja
Salminen Maija
Siljamäki Tommi
Sirén Janna
Sirkola Salme
Strengell Leif
Svarvar Raija
Tammenpää Juha, mestarijäsen
Tammenpää Tapani, mestarijäsen
Vapola Ulla
Ödman Annita