Vasa konstgrafikers verkstad finns i Stalli-byggnaden vid gamla kasernområdet i Vasa centrum. I arbetsutrymmet har man möjlighet att göra grafik i många olika tekniker. Här finns två metallgrafikpressar och en litografipress. Verkstaden kan också användas för arbete i exponeringsmetoder.

För att alla skall kunna arbeta säkert i våra lokaler har vi strävat efter att göra verkstaden så giftfri som möjligt. Vi ordnar årliga fortbildningar för grafiker samt grundkurser för alla som är intresserade av konstgrafik. De som arbetar i verkstaden får inspiration, idéer, konstruktiv kritik och stöd av varandra under arbetsprocessens olika skeden.

De flesta kurser är även öppna för allmenheten. Vänligen kontakta oss via e-post om du är intresserad av vår verksamhet eller våra kurser: posti@vtg.fi