Maria Prosi-Kivistö
Enkelivartio, träsnitt
Unelmilla on siivet, träsnitt
Ankkuri, etsning, akvatint
On the way, etsning, akvatint
Sydänjuuri, etsning, akvatint
Majala lll, etsning, akvatint