Laajempi kiinnostus taidegrafiikkaa kohtaan Vaasassa kasvoi jo 1960-luvun lopulla, jolloin Jorma Haavisto ohjasi taidegrafiikan piiriä Vaasan työväenopistossa. Tämän jälkeen taiteenalasta innostuneet oppilaat ryhtyivät jatkamaan tekemistä omin päin hankkien ensimmäiset työkalut, laitteet ja tilat toimintaa varten. Vuonna 1981 toiminta virallistui, kun Vaasan Taidegraafikot ry. perustettiin.

Vaasan Taidegraafikot ry:n ensimmäinen pitkäaikainen puheenjohtaja oli Tapani Tammenpää. Hänen johdollaan yhdistyksen toimintaa rakennettiin mittavasti ja luotiin Vaasaan perusta nykyiselle taidegrafiikan kulttuurille. Tammenpään jälkeen vetovastuu siirtyi Tuija Arina-Sundelinille vuonna 1995. Arina-Sundelin toimi puheenjohtajana vuoteen 2008 asti, minkä jälkeen työtä jatkoi Janika Herlevi vuoteen 2017. Maija Minni toimi luottamustehtävässä vuosina 2017-2021 ja nykyisin yhdistyksen puheenjohtaja on Ann- Sofi Kattilakoski.

Yhdistyksen toimintaa on kehitetty runsaasti vuosien varrella kurssien, näyttelyiden ja muun yhteistyön keinoin. Tammenpään aikana toteutettiin nuorten kansainväliset taidegrafiikan biennaali- ja triennaalinäyttelyt Vaasassa sekä järjestettiin kursseja tunnettujen taidegraafikkojen vetäminä (mm. Esa Riippa, Pentti Kaskipuro, Elina Luukanen ja Juho Karjalainen). Viime vuosina on puolestaan järjestetty kursseja taidegrafiikan uusista tekotavoista sekä tehty yhteistyötä niin suomalaisten taidegrafiikan yhdistysten kuin kansainvälisten taiteilijaryhmien kanssa.