Maija Salminen
Kaupunki kasvaa, puupiirros
Once upon a time, puupiirros
Ihmisen pienuus, fotogravyyri
Maija Salminen info
Maija Salminen INFO
Luonnollista, puupiirros