Maire Kesseli
Ajatusmyrsky, sekatekniikka
Syyskaiho, sekatekniikka
Kultainen kosketus, sekatekniikka
Covid 19, sekatekniikka
Kaipaus, sekatekniikka
Tasapainoilua, sekatekniikka
Puutarhassa, fotogravyyri
Heijastukset, fotogravyyri
Superkuu, sekatekniikka
Maire Kesseli, Superkuu, sekatekniikka
Maire Kesseli INFO